Reputation Institute, една от водешите световни консултантски фирми, представи своя доклад RepTrak 100 за 2012 г., в който изследва и отличи компаниите с най-добрите практики в областта на корпоративното гражданство. В изследването участват потребители от 15 страни от целия свят, които са оценили 100 световни марки, като е измерено тяхното отношение към поведението на компаниите в 3 ключови области:

– „Гражданство“ – добрите практики на компанията в областта на общественозначими каузи и опазване на околната среда;

– „Управление“ – бизнес етика на компанията, отвореност и прозрачност;

– „Работно място“ – работна среда и практики в областта на управлeнието на човешките ресурси.

Microsoft е класирана на 1во място в категорията „Управление“ и заема водеши позиции в останалите две области. Корпоративното гражданство е приоритетна тема в световен мащаб и Microsoft e една от компаниите, които обявиха редица значими инициативи през последните няколко месеца на 2012 година.

През септември усилията на Microsoft се насочиха към създаването на възможности за образование, заетост и предприемачество за 300 милиона младежи по света с представянето на програмата YouthSpark. През октомври Microsoft отбеляза 30 години от началото на доброволческата ни програма Employee Giving Campaign, в която от създаването си през 1983 г. досега служителите на компанията са набрали 1 милиард долара за повече от 31 000 нестопански организации по света и са посветили повече от 2 милиона часа от времето си, за да подпомогнат обществено значими каузи, които ги вълнуват.