Правителството създаде възможност за включване на представители на бенефициентите по оперативните програми в процеса по въвеждане на информация, свързана с европейските средства.

Това стана възможно с решение на кабинета от 12 декември за допълнение в ПМС 6/2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България – eufunds.bg. В момента с това право разполагат само представители на седем министерства и на Министерския съвет.

Разширяването на кръга от лица, които ще могат да въвеждат информация в портала eufunds.bg, ще повиши тяхната активност и ще допринесе за навременното информиране на потребителите относно добрите практики, реализирани на територията на цялата страна, вярват от кабинета.

продължава в: Computerworld.bg