Двугодишен проект за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование стартира Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, съобщиха официално от родното учебно заведение.

Проектът BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Стойността му е 767 959 лв. – безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. Това обяви по време на пресконференция днес зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Георги Тотков, ръководител на проекта (на снимката).
 

Според официалната информация, в рамките на 24-месечния срок за изпълнение ще бъде създаден т. нар. ‘електронен университет’, който ще интегрира информационните системи на ПУ със софтуерна система за управление на образователния процес.

продължава в: PCWorld.bg