На заседание на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД Александър Колев, досегашен изпълнителен директор на ИО, се оттегли от оперативното управление на компанията, но остава остава член на Съвета на директорите, съобщиха от ИТ компанията.

„Промените в управлението са резултат от планирани промени в структурата на организацията и смяната на принципала на Информационно обслужване – от юли 2012 г. това е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения“, пише в краткото съобщение до пресата.

Изпълнителен директор на Информационно обслужване остава Ивайло Филипов, който досега изпълняваше длъжността съвместно с Александър Колев.

CW/Б 

продължава в: Computerworld.bg