От 15 октомври стартира Академия „Иновация в действие“. Инициативата има за цел да даде шанс на млади хора с иновативни идеи и желание да променят заобикалящата среда, като получат безплатно знание и умения, свързани с проекти за иновации.

Академията е социално-отговорен проект на организацията от химическата индустрия Солвей Соди АД, а основен партньор на проекта е Институтът за предприемачи на Cisco Systems, представляван в България от Фондация „Бизнес институт“.

Академията е под наслов „Направи света по-добър“ и в нея могат да участват млади хора – настоящи студенти или завършили в рамките на последните пет години. Тя има конкурсен характер, като ще се оценяват устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и социално развитие на българското общество.

„Като компания, ориентирана към устойчивото развитие и иновациите в полза на природата и обществото, Солвей Соди АД приветства младите хора да участват в академия „Иновация в действие“.

продължава в: Computerworld.bg