Продължава набирането на кандидатури за конкурса „Награди на БАИТ за 2012 г.“, който е отворен и за компании, които не са членове на БАИТ, съобщиха от асоциацията на ИТ фирмите у нас. Формулярите за участие се приемат до 6 януари 2013 г. включително на адрес София 1040, бул. „Драган Цанков“ 36, СТЦ Интерпред, офис 339Б или на е-поща bait@bait.bg.

Вече са подадени първите формуляри за категориите „Образователна награда“, „Студентска награда“, „STARTUP компания“ и „Специална награда“, добавят от БАИТ.

продължава в: Computerworld.bg